Foreside / Persondatapolitik

Persondatapolitik for Gulv og Fliseeksperten ApS

Det er altid vores intention og mål at behandle dine data forsvarligt og hensigtsmæssigt.

Gulv og Fliseeksperten ApS beskytter dine personlige data

Gulv og Fliseeksperten ApS har altid en intention at behandle dine personlige data forsvarligt og hensigtsmæssigt, med godt beskyttelsesniveau i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Denne persondatapolitik beskriver, hvordan vi behandler persondata om dig som er vores kunde eller besøger på vores hjemmeside. Hvis du har spørgsmål om vores persondatapolitik er du altid velkommen til at kontakte os. Vores kontaktoplysninger vises nedenfor under overskriften "Kontakt os".

Persondataansvarlig

Vi er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger og derfor ansvarlige for at sikre, at dine data håndteres korrekt og sikkert i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi sælger produkter under flere forskellige mærker. Vi er dataansvarlig for personoplysninger indsamlet på gulvogfliseeksperten.dk.

Vores behandling af dine personoplysninger

Tabellen nedenfor viser, hvor vi får dine personoplysninger fra, hvilke personoplysninger vi behandler, til hvilke formål de behandles, på hvilket retsgrundlag vi understøtter behandlingen, og hvor længe vi behandler dine personoplysninger. Du er ikke forpligtet til at dele dine personoplysninger med os. Men hvis du vælger, ikke at dele personlige data med os, vil vi ikke være i stand til at sælge eller levere produkter til dig, give dig kundeservice, sende dig markedsføring eller på anden måde interagere med dig med det formål at levere vores tjenester.

Oplysninger om vores kunder

Vi har indsamlet personoplysningerne

Kategorier af personoplysninger

Formålet med behandlingen

Retsgrundlag

Opbevaringstid

Fra dig eller folkeregistret (på din anmodning)  Navn, e-mail, adresse, telefonnummer, personnummer eller koordinationsnummer  Administrere dit køb, f.eks. identifikation og alderskontrol, tage imod bestilling og levere produktet   Opfyldelse af aftale Så længe det er nødvendigt for at opfylde aftalen med dig.
Fra dig  Navn, e-mail og øvrige personoplysninger, du vælger at dele med vores kundeservicepersonale Yde kundeservice Behandlingen er nødvendig for vores, legitime interesse i at yde dig kundeservice efter anmodning (interesseafvejning) Så længe vi behøver det til at behandle din sag.
Fra dig  Navn, e-mail, tekniske data, såsom IP-adresse, unikt enheds-id, browser, andre data fra cookies eller lignende sporingsteknologier, onlineadfærd, f.eks. hvilke produkter du har købt Analyser din online adfærd, tilpasse og sende dig markedsføring Behandlingen er nødvendig for vores legitime interesse i at markedsføre vores produkter og tjenester (interesseafvejning). Indtil du anmoder om ikke længere at modtage markedsføringen, eller når du har været inaktiv i to år. 
Fra dig  Navn, e-mail, eventuelle andre oplysninger, du giver i forbindelse med konkurrencen Administrer konkurrencer, du vælger at deltage i Behandlingen er nødvendig for vores legitime interesse i at levere konkurrencer til vores kunder (interesseafvejning) 60 dage efter konkurrencens afslutning.
Fra dig Personoplysninger, du har angivet i en anmeldelse, f.eks. navn Vise anmeldelser til andre kunder og tilpasse vores produkter og vores sortiment Behandlingen er nødvendig for vores legitime interesse i at vise anmeldelser og tilpasse produkter baseret på sådanne anmeldelser (interesseafvejning) I tre år.
Fra dig Navn, e-mail, oplysninger om dit køb og brug af produktet Administrer returneringer Opfyldelse af aftale Så længe du har ret til at returnere en vare i henhold til vores købsbetingelser eller enlig lov.
Fra dig, gennem cookies på vores hjemmeside Købs- og ordrehistorik, person- eller koordineringsnummer, video- og lydoptagelser, tekniske data, f.eks. IP-adresse, unikt enheds-id, browser, andre data fra cookies eller lignende sporingsteknologier, onlineadfærd, f.eks. hvilke produkter du har købt eller set på vores hjemmeside eller et af vores hjemmesider Forhindre misbrug af vores hjemmesider, tjenester eller produkter og forhindre kriminalitet, såsom svindel og bedrag Behandlingen er nødvendig for vores legitime interesse i at sikre, at vores produkter og tjenester anvendes i overensstemmelse med vores vilkår og gældende lovgivning (interesseafvejning) Så længe de er nødvendige for at opfylde de respektive formål.
Fra dig Navn, e-mail, oplysninger om dine køb Overholde gældende lovgivning, f.eks. lovgivning om klager, regnskab, skat og produktsikkerhed Behandlingen er nødvendig for at opfylde vores juridiske forpligtelser Dine personoplysninger behandles, så længe loven kræver det.
Fra dig Navn, e-mail, oplysninger om dine køb Beskytte vores juridiske interesser, f.eks. i tilfælde af manglende betaling  Behandlingen er nødvendig for vores legitime interesse i at beskytte vores juridiske interesser, f.eks. at få betalt (interesseafvejning) Så længe det er nødvendigt for at beskytte vores juridiske interesser.

Oplysninger om besøgende på vores hjemmeside

Vi har indsamlet personoplysningerne

Kategorier af personoplysninger

Formålet med behandlingen

Retsgrundlag

Opbevaringstid

Via cookies på vores hjemmeside Tekniske data, såsom IP-adresse, unikt enheds-id, browser, andre data fra cookies eller lignende sporingsteknologier, onlineadfærd, f.eks. hvilke produkter du har købt eller set på vores hjemmeside eller et af vores hjemmesider Analyser din online adfærd, tilpas og send dig markedsføring Samtykke Indtil du trækker dit samtykke tilbage, eller indtil dataene ikke længere er nødvendige for at beskytte det respektive formål.
Via cookies på vores hjemmeside Tekniske data, såsom IP-adresse, unikt enheds-id, browser, andre data fra cookies eller lignende sporingsteknologier For at sikre, at vores hjemmeside fungerer Behandlingen er nødvendig for vores legitime interesse i at sikre, at vores hjemmside fungerer som planlagt (interesseafvejning) Så længe de er nødvendige for at sikre, at vores hjemmeside fungerer.
Via cookies på vores hjemmeside Tekniske data, såsom IP-adresse, unikt enheds-id, browser, andre data fra cookies eller lignende sporingsteknologier Til at udvikle vores webside, f.eks. baseret på hvordan hjemmesiden bruges Samtykke Indtil du trækker dit samtykke tilbage, eller indtil dataene ikke længere er nødvendige for at udvikle vores hjemmeside.

Profilering

Vi kan behøve indsamle oplysninger om dig fra forskellige kilder for at drage konklusioner om dine interesser og online adfærd. Dette kaldes profilering. Profileringen gør det muligt for os at oprette en kundeprofil, der indeholder oplysninger om blandt andet, hvad du har købt hos os, og hvilke produkter du har vist interesse for på vores hjemmesider. Formålet med vores profilering er at sikre, at den markedsføring, der sendes til dig, f.eks. personlige tilbud eller såkaldte målrettede annoncer, er relevant. 

Vores kanaler i sociale medier

Vi behandler personoplysninger, som vi får adgang til via vores kanaler på sociale medieplatforme med det formål at markedsføre os selv og vores produkter samt interagere med eksisterende kunder, potentielle kunder og partnere. Behandlingen er nødvendig for vores legitime interesse i at markedsføre os og vores produkter samt interagere med eksisterende kunder, potentielle kunder og partnere (interesseafvejning). Personoplysningerne behandles, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålene med behandlingen af personoplysningerne. For information om platformenes behandling af personoplysninger i forbindelse med, at du besøger vores sociale mediekanaler som [Facebook, Instagram, Youtube og LinkedIn], henvises til den respektive platforms persondatapolitik.

Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Vi videregiver ikke personoplysninger til nogen anden (tredjemand), undtagen i situationer, hvor det er påkrævet for at opfylde en lovbestemt forpligtelse eller opfylde de formål, som vi behandler dine personoplysninger til. 

Tabellen nedenfor angiver situationer, hvor dine personlige data kan blive delt med tredjeparter.

Tredje part Formålet med opdelingen Personoplysninger som deles
Andre virksomheder i vores koncern Personoplysninger kan være nødvendigt at dele med andre virksomheder i koncernen, fordi centrale funktioner som analyse, marketing og økonomi delvist håndteres i fællesskab, inden for den koncern, vi er en del af.  Navn, e-mail, adresse, telefonnummer, personnummer eller koordinationsnummer, oplysninger om dit køb og brug af produktet. Tekniske data, såsom IP-adresse, unikt enheds-id, browser, andre data fra cookies eller lignende sporingsteknologier, onlineadfærd, f.eks. hvilke produkter du har købt eller set på vores hjemmeside eller et af vores hjemmesider. 
Leverandører og samarbejdspartnere Vi videregiver udelukkende dine personoplysninger med leverandører og/eller partnere, hvis sådanne leverandører eller partnere har brug for dine personoplysninger, for at kunne udføre deres opgaver for os, f.eks. leverandører af cloudtjenester. Navn, e-mail, adresse, telefonnummer og oplysninger om dit køb. Tekniske data, såsom IP-adresse, unikt enheds-id, browser, andre data fra cookies eller lignende sporingsteknologier, onlineadfærd, f.eks. hvilke produkter du har købt eller set på vores hjemmeside eller et af vores hjemmesider. 
Myndigheder Personoplysninger kan udleveres til myndigheder, når det er påkrævet for at opfylde juridiske forpligtelser. Navn, e-mail, adresse, telefonnummer, personnummer eller koordinationsnummer, oplysninger om dit køb og brug af produktet.
Afhænde I tilfælde af at vi har til hensigt at overføre hele eller dele af vores virksomhed, kan personoplysninger blive delt med en potentiel køber. Navn, e-mail, adresse, telefonnummer, personnummer eller koordinationsnummer, oplysninger om dit køb og brug af produktet. Tekniske data, såsom IP-adresse, unikt enheds-id, browser, andre data fra cookies eller lignende sporingsteknologier, onlineadfærd, f.eks. hvilke produkter du har købt eller set på vores hjemmeside eller et af vores hjemmesider. 

Overførsel af personoplysninger til tredje lande

Personoplysninger kan videregives til lande, der er anført nedenfor uden for EU/EØS.

Land Findes beslutning om adækvat beskyttelsesniveau?
USA Nej, i stedet anvendes EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser som sikkerhedsmekanisme

Når vi videregiver personoplysninger uden for EU/EØS, træffer vi de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at personoplysningerne behandles på en sikker måde ved at anvende en passende sikkerhedsmekanisme, f.eks. EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Du har ret til at modtage en kopi af standardkontraktbestemmelser ved at kontakte os.

Dine rettigheder

En oversigt over de rettigheder, du som registreret har i henhold til GDPR (General Data Protection Regulation), følger nedenfor.

Ret til at trække samtykke tilbage

Når behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke som retsgrundlag, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os via de kontaktoplysninger, der er angivet nederst i denne Persondatapolitik.

Ret til indsigt

Du har ret til information om, hvorvidt vi behandler personoplysninger vedrørende dig og i sådanne tilfælde modtage en kopi af disse sammen med oplysninger om formålene med behandlingen, kategorier af behandlede personoplysninger, kategorier af modtagere af personoplysningerne, opbevaringsperiode, dine rettigheder vedrørende behandlingen, eksistensen af automatiseret beslutningstagning (herunder profilering), oplysninger om sikkerhedsmekanismer, der anvendes i tilfælde af overførsel af dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS og, hvis data ikke er indsamlet fra dig, hvor data kommer fra.

Ret til berigtigelse

Hvis de personoplysninger, vi behandler om dig, er forkerte, ufuldstændige eller forældede, har du ret til at bede os om at rette eller supplere disse uden unødig forsinkelse.

Ret til sletning

Du har ofte ret til at anmode om, at vi sletter dine personoplysninger uden unødig forsinkelse. Dette er tilfældet, når (i) personoplysningerne ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de er blevet behandlet, (ii) du trækker dit samtykke tilbage, og der ikke er noget andet retsgrundlag for behandlingen, (iii) du har gjort indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål eller mod behandling baseret på en interesseafvejning som retsgrundlag, og vi ikke kan påvise tvingende grunde til behandlingen, der opvejer dine interesser, rettigheder og friheder; (iv) behandlingen ikke er til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav, (v) personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt, eller (vi) personoplysningerne skal slettes for at overholde en juridisk forpligtelse.

Ret til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger som vi støtter, på det juridiske grundlag for interesseafvejning, herunder f.eks. profilering. Derudover har du altid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål. Vi behandler derefter ikke længere personoplysningerne, medmindre vi kan påvise overbevisende legitime grunde til behandlingen, der opvejer dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen finder sted til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

Ret til begrænsning af behandling

I nogle tilfælde har du ret til at kræve, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger. Dette er tilfældet, når (i) du mener, at personoplysningerne ikke er korrekte, og du afventer vores verifikation af nøjagtigheden af personoplysningerne, (ii) behandlingen er ulovlig, og i stedet for at personoplysningerne slettes, ønsker du, at behandlingen  skal begrænses, (iii) vi ikke længere har brug for personoplysningerne med henblik på behandlingen, men du har brug for dem for at kunne etablere, udøve eller forsvare juridiske krav eller (iv) når du har gjort indsigelse mod behandling baseret på en interesseafvejning  og du venter på, at verifikationen af, om vores legitime årsager opvejer dine, bliver afsluttet.

Ret til dataportabilitet

Når personoplysninger, du har givet til os, behandles automatisk og med dit samtykke eller med støtte i en aftale med dig som retsgrundlag, har du ret til at få dine personoplysninger i en almen anvendt og maskinlæsbart format og overføre personoplysningerne til en anden persondataansvarlig.

Ret at indgive klage til en tilsynsmyndighed

Du har ret til at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Cookies

Vi bruger cookies og lignende teknologier for at levere visse funktioner på vores hjemmesider og for at forbedre hjemmesiden og sende bedre og mere personlig markedsføring. Vi bruger cookies i overensstemmelse med denne persondatapolitik og vores cookiepolicy, se link til cookiepolicy.

Ændringer

Vi har til enhver tid ret til at ændre persondatapolitik. I tilfælde af ændringer i denne persondatapolitik offentliggør vi den justerede datapolitik på gulvogfliseeksperten.dk med oplysninger om, hvornår ændringerne træder i kraft. Vi kan også behøve informere om ændringer på anden passende måde. 

Kontaktinformation

Tvivl ikke med at kontakte os, hvis du har spørgsmål om denne persondatapolitik, behandlingen af dine personlige data, eller hvis du ønsker at udøve dine rettigheder i henhold til denne personpolitik eller gældende lovgivning. 

Gulv og Fliseeksperten ApS

CVR-nummer: 38113844

Postadresse:

Gulv og Fliseeksperten ApS

c/o Golvpoolen Arredo AB

Jägersrovägen 82, 212 37 Malmö

E-mail: kundeservice@gulvogfliser.dk

NYHEDSBREV

Ved at udfylde min email adresse bekræfter jeg, at jeg vil have jeres nyhedsbrev og er enig i, at I behandler mine personlige oplysninger, der er tilpasset mig i henhold til jeres persondatapolitik.

Din indkøbskurv(0 varer)

Din indkøbskurv er tom
Total: 0 dkk
Til kassen